Ardahan Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Ardahan Üniversitesi

Öğrencilerimize İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Verildi

23 Ekim 2023 Pazartesi - Görüntülenme: 80

Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü ve Ardahan Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği Âşık Şenlik Kültür Merkezinde Posof Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencilerine ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencilerine, Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda görevli Öğr. Gör. Dr. Kader Öztürk’ün koordinatörlüğünde Teknik Bilimler MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programı akademisyenlerinden Öğr. Gör. Mehmet Aruk tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Eğitim doğrultusunda; 6331 Sayılı İSG Kanunu, Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, Risk Yönetimi, Risk Değerlendirmesi, Tehlike Kaynakları (Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal Kaynaklı), Hastanelerde İSG Uygulamaları, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, Tehlike Sembolleri, Malzeme Güvenlik Bilgi Formları, Kimyasal Döküntü Kiti Kullanma, Üniversal Enfeksiyon Kontrol Önlemleri, Ergonomi, Acil Durum Eylem Planı, Olağanüstü Durumlar (Acil Telefon Kodları, Yangın, Çalışanlarının Görevleri vs), Covid-19’a Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Yoğun Bakım Ünitelerinde İSG Uygulamaları hakkında bilgi verildi.


Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )