Ardahan Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Ardahan Üniversitesi

Sanat Tarihi Bölümü Öğrencileri İlk Kez Bir Araştırma Projesinde Görev Aldı

12 Temmuz 2023 Çarşamba - Görüntülenme: 780

"Osmanlı Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne Ardahan’ın Çıldır ve Posof İlçelerindeki Mezar Taşları Envanteri" başlıklı araştırma projesi saha çalışmaları Üniversitemiz Sanat Tarihi Bölümü tarafından başlatıldı. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Oral’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen araştırmaya Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Sami Patacı ve Dr. Öğr. Üyesi İsaf Bozoğlu Bay da araştırmacı olarak katılmaktadır. Bunun yanında Sanat Tarihi Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri de projede görev alarak ilk kez sanat tarihsel araştırma yöntemleri üzerine uygulamalı eğitim alma şansı buldular.

Proje kapsamında; köy mezarlıklarında, cami hazirelerinde veya tekil olarak tespit edilen tarihi mezar taşları temizlenmekte, teknik çizimleri yapılmakta ve fotoğraflanarak belgelenmektedir.

Tarihi mezar taşları; salt ölen kişinin yerini belirlemek ve anısını yaşatmak üzere dikilmiş taşlar olmayıp inşa tekniklerinden, biçimlerine, süslemelerinden ve kitabe taşları üzerindeki yazılarına kadar kültür tarihine ışık tutan eserlerdir. Bu bağlamda taşınır taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen sanat tarihi biliminin de alanına girmektedirler.  Proje ile Çıldır ve Posof ilçeleri özelinde Ardahan’ın söz konusu dönem aralığındaki nüfus yapısına, sosyal yaşantısına, inançlarına, sanatsal faaliyetlerine ve en geniş anlamda kültür tarihine yönelik kıymetli bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, bu eserlerin gerek farklı boyutlarıyla bilimsel olarak çalışılmasında, gerekse koruma-restorasyon amaçlı kurumsal projeler için bir kaynak veri tabanı sağlanmış olacaktır.


Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )