Ardahan Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Ardahan Üniversitesi

Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda İlk Yüksek Lisans Tez Savunmaları Gerçekleştirildi

20 Haziran 2023 Salı - Görüntülenme: 659

Doç. Dr. Burcu Akça danışmanlığında, Rumeysa Günay Ağaoğlu’nun hazırladığı "Aktaş, Çıldır Gölü ve Kura Nehri Suyunun Kütle Soğurma Katsayıları, Toplam Foton Etkileşim Tesir Kesitleri, Etkin Atom Numaraları ve Elektron Yoğunluklarının Winxcom Yardımıyla Belirlenmesi" başlıklı Yüksek Lisans Tezi gerçekleştirilen tez savunması sonucunda, oy birliği ile başarılı olduğuna karar verilmiştir. Bu tez çalışmasında, Ermenistan’ın Metsamor şehrinde yer alan nükleer santralin çevre illere etkisi kapsamında, Ardahan ve Metsamor arasındaki 243.2 km mesafe göz önünde bulundurularak, Ardahan’daki yüzey suları incelenmiştir. Çalışma sonucunda Aktaş, Çıldır Gölü ve Kura Nehri suları için atomik parametreler kıyaslandığında gama ışınının etkileşimi ve etkileşim derecesi sıralama olarak Çıldır Gölü ˃ Kura Nehri ˃ Aktaş Gölü olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, Çıldır Gölü gama ışınlarıyla daha çok etkileşeceğinden ışınları daha çok soğurmaya ve hapsetmeye meyillidir. Aktaş Gölü ise, en az etkileşim derecesine sahip olacağı için radyasyonu daha az tutacak ve daha az tehlikeli hale gelecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Ayvazoğlu danışmanlığında, Deniz Parlak’ın hazırladığı "Farklı Rakım Seviyelerinde Postnatal Canlı Bebeklerin 0-48 Saat Arası Satürasyon Düzeylerinin Araştırılması" başlıklı Yüksek Lisans Tezi gerçekleştirilen tez savunması sonucunda, oy birliği ile başarılı olduğuna karar verilmiştir. Bu tez çalışmasında, 0-48. saatler aralığında 1900 m yükseklikteki Ardahan’da doğan bebeklerin satürasyon seviyelerinin, 29 m yükseklikteki Adana ilinde doğan bebeklerin satürasyon seviyelerine göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum, Adana ilinin Ardahan iline göre, son dönemlerde yoğun göç alması, sanayi kaynaklı hava kirliliğinin artması gibi faktörlerin etkisiyle, O2 satürasyon ortalamasının Adana ilinde düşmesi şeklinde açıklanmıştır.


Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )