Ardahan Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Ardahan Üniversitesi

Ardahan Değerlemeleri Kitap Serisinin Dördüncüsü Yayımlandı

06 Mart 2023 Pazartesi - Görüntülenme: 605

Ardahan Değerlemeleri kitap serisinin, dördüncüsü yayınlandı. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İhsan Kurtbaş editörlüğünde hazırlanan kitap, uluslararası yayınevi statüsündeki Nobel Yayınları tarafından basıldı. Doğrudan Ardahan ilini konu alan makalelerin yer aldığı Ardahan Değerlemeleri, makalelerin seçilmesinden basılmasına kadar her aşamasında titiz çalışmaların sonucunda ilgisinin faydasına sunulmaktadır. Bu sene dördüncüsü basılan kitap, artık geleneksel bir hal alması bakımından da dikkat çekmektedir. Her sayıda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış 21 bilimsel makaleye yer veren kitap için başvuruda bulunan makaleler, alanında uzman üç hakemin değerlendirmelerine sunulmaktadır. “Kör hakemlik” uygulamasına tabii tutulan bu süreçte makalenin yayın aşamasına girmesi için en az iki hakemden olumlu görüş alınması gerekmektedir. İlimizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini, somut ve soyut değerlerini, önemli potansiyellerini gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan kitap serisi, nihai kertede Ardahan ilinin sorunlarının yakından incelenmesinin yanı sıra, ilin halen bakir sayılabilecek varlık, değer ve potansiyellerinin bilimsel, bütüncül ve sistematik bir envanterini oluşturmayı hedefliyor.

Kitabın çıkan ilk nüshasını Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber’e takdim eden Doç. Dr. Kurtbaş, kurumsal platformlarından gündelik hayatın pratiklerine kadar toplumsal hayatın bütün alanlarında kendine has ve özgün bir anlatısı olmayan şehirlerin, dilsiz ve özensiz olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Şehirlerin, tıpkı birey ve toplumlar gibi belirgin bir üslubu ve miras olarak kuşaktan kuşağa aktarabileceği muhteviyatı; erdem ahlak ve nasihat yüklü güçlü ve kuşatıcı bir hikayesi olmalıdır. Bu anlamda, kenti anlatan ve kent imajını etkileyen her türlü metin, nihai kertede aynı hikâyeyi pekiştirmeye yarayan kompozisyonun parçaları ve alt-metinleri olmak durumundadır. Bu bakış açısı ile bu sene dördüncüsü ile huzurlarınızda olan Ardahan Değerlemeleri kitap serisinin, asli amaçlarının yanı sıra, şehrin kapsayıcı bir üst anlatısı ve güçlü bir hikayesinin teşkil edilmesine öncül ve öncü bir katkı sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu anlayış ve kültürle gelenekselleşen Ardahan Değerlemeleri’nin bu sayısının basımı için desteklerini esirgemeyen Ardahan Belediye Başkanı Sayın Faruk Demir Bey’e ve Sayın Başkanın şahsında Ardahan Belediyesi’ne teşekkür ederim. Ayrıca bu sayıya makale göndererek destek olan ve emek veren ülkemizin dört bir yanından bölüm yazarlarımız ile hakemlik yapan bilim adamlarına şükranlarımı sunuyorum. Ve bilhassa konusu Ardahan olan çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışmada kıymetli desteğini bizlerden esirmeyen; bilgi ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan Sayın Rektörümüz, Prof. Dr. Mehmet Biber hocamıza hassaten teşekkürlerimi arz ediyorum.”

Üniversitemizin üzerinde konuşlandığı ve adını aldığı ilimizle ilgili şimdiye kadar son derece önemli projeler ortaya koyduğunu, sempozyum, konferans, kongre ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlediğini ve kitap, makale gibi çok kıymetli bilimsel eserler ürettiğini belirten Rektörümüz, Prof. Dr. Mehmet Biber şunları ifade etti: “Kadim zamanlardan bugüne, bir insan için en büyük erdem “kendini bilmek”se bir kent ahalisi için de en büyük erdem, “kentini bilmek”tir. Kentini bilmek, pratik olarak sosyokültürel bir duyuş ve etkileşime işaret etse de özünde ancak etkin bir kent bilgisiyle mümkün olur. Kent bilgisi ise coğrafyadan jeolojiye, tarihten mimariye, sosyolojiden iktisada, kültürden inançlara kadar uzanan geniş bir “bilme” temelinde mümkün olabilir. Bilme denildiğinde bilim, bilim denildiğinde her şeyden önce merak duygusu, deney, metodlu düşünme ve metodlu düşünmeyi mümkün kılan medeniyet sistematiği ve değerleri akla gelir. Medeniyet kavramının etimolojisinde medine (şehir) kelimesi vardır. Bizim medeniyetimizin temelinde, bilgi ve hikmetle yoğrulmuş bilim vardır. Karşılıklı ve kurucu bir bağımlılık temelinde, bilim şehire, şehir de bilime muhtaçtır. Bilimsiz bir şehir (kültürü) var olamaz. Bilim ne ölçüde gelişir ve yaygınlaşırsa şehir de o ölçüde ileri ve “medeni” bir yaşama ortamına kavuşur. Medeniyetin can damarı olan bilim, hayatın içinde olduğu ölçüde anlamlı ve değerlidir. Fen ve mühendislik bilimleri doğayı ve evreni anlamada, beşerî ve sosyal bilimler ise insanı ve toplumu anlamada veriler sağlayarak medeniyete ve topluma yön verirler. Ardahan’la ilgili büyük bir boşluğu dolduran ve şimdiden gelenekselleşmiş olan Ardahan Değerlemeleri, ilimizin gerçekleştireceği kalkınma atılımında aydınlatıcı ve harekete geçirici bir işlevi üstlenmiş olmakla ayrıcalıklı bir akademik ve kültürel değer taşımaktadır. Editör Doç. Dr. İhsan Kurtbaş başta olmak üzere, emeği geçenleri tebrik ediyor; bu yetkin ve bereketli çalışmanın bilgi üreticileri, uygulamacılar ve genel okurlara en üst düzeyde katkılar sağlamasını temenni ediyorum.”


Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )