Ardahan Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Ardahan Üniversitesi

No content

Pedagojik Formasyon Eğitimi Başvuruları

21 Şubat 2023 Salı

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren aşağıda yer alan programların 4. Sınıf öğrencilerine Pedagojik Formasyon Eğitimi verilecektir. İlgili dersler Üniversitemizde Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü olmaması nedeniyle bahar dönemi için Atatürk Üniversitesi aracılığı ile online olarak okutulacaktır.
Pedagojik Formasyon Eğitimine başvurmak isteyen 4. Sınıf öğrencilerinin taleplerini (iletişim numarası, program/bölüm adı, öğrenci numarası/tckn ) 02.03.2023 mesai bitimine kadar ogrenci@ardahan.edu.tr adresine mail olarak göndermeleri durumunda formasyon ders atamaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Verilecek Bölümler
 
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

  • Coğrafya
  • Sosyoloji
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Sanat Tarihi
  • Tarih
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Güzel Sanatlar Fakültesi

  • Türk Müziği
  • Resim

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

  • Spor Yöneticiliği

 
 
NOT: Pedagojik Formasyon Eğitimi Uygulama İlkelerinin 4. Maddesinde “Yükseköğretim Kurumlarındaki Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca her programdaki her yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30’u uzaktan öğretimle verilebilmektedir. Bu kapsamda ilgili dönemde seçmeli ders olarak açılacak olan pedagojik formasyon derslerinden (özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması dersi gibi uygulamalı dersler hariç) hangilerinin uzaktan eğitim/yüz yüze verileceğine Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından karar verilebilir” hükmünde geçen derslerin %30’nun uzaktan eğitim ile verileceği uygulaması, Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle tüm teorik dersler için uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için geçerli değildir.
 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Uygulama İlkeleri için Tıklayınız.