Ardahan Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Ardahan Üniversitesi

No content

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine

25 Ocak 2023 Çarşamba

Uluslararası öğrencilerin ülkemiz ihracatının hedeflenen seviyelere ulaşabilmesi için yurt dışında ticaret yapan iş insanlarının ilgili ülkeyi iyi tanımaları, o ülkeye yönelik kapsamlı ve detaylı çalışmalar yapmaları bakımından potansiyel teşkil ettiğinden bahisle, uluslararası öğrenciler ile ihracatçılarımızı buluşturmayı amaçlayan http://ik.hib.org.tr/ internet portalının erişime açıldığı Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından bildirilmiştir.

Bahse konu internet portalı ile uluslararası öğrencilerin öğrenimleri sırasında Türk firmaları bünyesinde gerek stajyer, gerekse mezuniyetleri sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili mevzuat çerçevesinde tam zamanlı çalışan olarak istihdamının öngörüldüğü ifade edilmiştir.

Ülkemizde öğrenim gören uluslarası öğrencilerin başvurularının ücretsiz olarak alınmaya başlandığı söz konusu portala erişmek için Tıklayınız…