Ardahan Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Ardahan Üniversitesi

“ARDAHAN ÇALIŞTAYI” İçin Geri Sayım Başladı

14 Kasım 2022 Pazartesi - Görüntülenme: 726

Üniversitemiz ev sahipliğinde ve Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ARESAM) bünyesinde düzenlenecek olan Ardahan Çalıştayı için geri sayım başladı. 18-19 Kasım 2022 tarihlerinde iki gün sürecek çalıştayda, bürokrasi, üniversite, iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve vatandaş temsilcilerinden oluşan 400’e yakın katılımcı-konuşmacı, 15 sorun alanını masaya yatıracak. Ardahan’da ilk defa düzenlenecek olan şehir çalıştayı, Türkiye’nin de en büyük il çalıştayı olma özeliği taşıyor.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber: “Çalıştayın Amacı, İlin Sorunlarını Tespit Ederek, Doğru ve Uygulanabilir Çözümlere Ulaşmaktır…”

Konusu ve temel odak noktası Ardahan olan Çalıştay ilimizle ilgili neredeyse bütün sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tespit etmeyi amaçlıyor. Çalıştayla ilgili açıklama yapan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber, “Çalıştayın yapılmasının temel amacı, sistematik ve bütün bütüncül bir yaklaşımla, ilimizle ilgili bütün sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tespit ederek, bundan sonra yapılacak çalışmalarda kullanılmak ve ilgilisinin faydasına sunulmak üzere doğru ve uygulanabilir çözümlere ulaşmaktır”, dedi.

Çalıştayla elde edilen sonuçların ilimizin siyasetçisinden, bürokratına, akademisyeninden iş adamına kadar toplumun geniş kesimlerinin kullanımına sunulacağına vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber, “Çalıştaya ülkemizin dört bir yanından akademisyenler, bürokratlar, iş adamları, sivil toplum örgütleri ve vatandaş temsilcilerinden oluşan 400 yakın katılımcı davet edilmiştir. Böylelikle çalıştay, ilimizin bütün dinamiklerinin aynı platformda buluştuğu bir etkinlik olma özeliği de taşıyor. Bu bağlamda çalıştay, yapılışı ile sona erecek bir etkinlik değil; sonrasında şehrin kalkınmasına vesile olabilecek hamleleri hayata geçirecek ortak bir görüş ve üzerinde mutabık kalınan bir yol haritası olma özelliği de taşıyacak’ dedi.  

Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İhsan Kurtbaş: “Çalıştay Kendisinden Sonra Yapılabilecek İl Çalıştayları İçin Öncül Bir Örnek Olma Özelliği Taşıyor…”

Konuyla ilgili açıklama yapan Düzenleme Kurulu Başkanı ve Ardahan Ekonomik ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İhsan Kurtbaş, Ardahan ilinin önemli değer, zenginlik ve potansiyelleri bünyesinde barındırmasına rağmen, ülkemizin en az kalkınmış illerinden biri olduğunu ifade ederek, bu sorunsalın çalıştayın yapılmasının temel motivasyonunu teşkil ettiğini belirtti.  Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Kurtbaş, “Üniversitemiz ev sahipliğinde, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet BİBER’in öncülüğünde, 18-19 Kasım 2022 tarihleri arasında ‘Ardahan Çalıştayı’ düzenlenecektir. İlimizin bütün dinamiklerinin buluştuğu bir platformda, şehrin detaylı bir MR’ını çekmeyi hedefleyen Çalıştay, ‘Türkiye’nin En Büyük İl Çalıştayı’ olması hasebiyle, kendisinden sonra yapılabilecek şehir çalıştayları için de ‘öncül bir örnek’ olma özelliği taşımaktadır” dedi.

İlin Detaylı Bir MR’ının Çekilmesi Planlanıyor.

İlle ilgili neredeyse bütün sorun alanlarına ilişkin masa açılan çalıştay, 18 Kasım Cuma ve 19 Kasım Cumartesi günü olmak üzere iki gün sürecek. Ardahan’ın ekonomisinden, yatırım imkanlarına, işsizliğinden markalaşma sorunlarına, tarım ve hayvancılığından enerji kaynaklarına kadar neredeyse bütün konuların ele alınacağı çalıştayda, ayrıca Ardahan ilinin içinde yer aldığı “TRA-2 Bölgesel Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir masa da bulunuyor. 18 Kasım saat 16:15’de başlayacak olan bu masanın katılımcıları ise Bölge Milletvekilleri ve Valilerinden oluşuyor. Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars illerinden müteşekkil olan TRA-2 Bölgesi’nin Ardahan Çalıştayı’na taşınmış olmasının amacı ise, ilin problemlerinin bölgesel sorunlardan ayrı düşünülemeyeceği gerçeğidir. Böylelikle geniş bir kapsamda tasarlanan çalıştayla, ilimizin detaylı bir MR’ının çekilmesi hedeflenmektedir. Sözü edilen sorun alanlarına ilişkin masa başlıkları ise şunlardır…

TRA-2 Bölgesel Sorunları ve Çözüm Önerileri

Ardahan Ekonomisi, Yatırım İmkanları ve Potansiyelleri

Ardahan’da Çalışma Hayatı, İstihdam ve İşsizlik

Ardahan’da Sınır ve Sınır Ticaretinin İmkanları

Ardahan’ın Coğrafya ve Turizmi

Ardahan’da Pazarlama/Markalaşma

Ardahan’da Kentleşme, Çevre ve Altyapı Sorunları

Ardahan’da Eğitim

Ardahan’da Engellilik ve Engelliler

Ardahan’da Göç

Ardahan’da Arıcılık

Ardahan’da Tarım ve Hayvancılık

Ardahan’da Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

Ardahan’ın Enerji Kaynakları

Ardahan’da Sağlık

Çalıştay, İlimizin Kamu Kurumları, Üniversitesi, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, Kalkınma Kuruluşları ve Vatandaşlarının Buluşma Platformu Olacak…

Üniversitemiz ev sahipliğinde ve Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek olan çalıştayda Ardahan Valiliği, KAI (Kars-Ardahan-Iğdır) Vakfı, Ardahan Üniversitesini Kalkındırma Vakfı, ATSO (Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası), SERKA (Serhat Kalkınma Ajansı), KAIDER – (Kars-Ardahan-Iğdır Kültür ve Yardımlaşma Derneği), İstanbul-Ardahan Dernekler Federasyonu (İstanbul ARDA-FED), Ankara-Ardahan Dernekler Federasyonu (Ankara ARDA-FED) iştirakçi kurum ve kuruluşlar olarak destek verecekler.

Çalıştay masalarına ise kamu görevlileri, bürokratlar, Sivil Toplum Kuruluşları, iş adamları, gazeteciler ve vatandaş temsilcilerinin yanı sıra ilimizle ilgili akademik çalışma yapmış bilim adamlarından oluşan 400’e yakın katılımcı-konuşmacı davet edilmiştir. Böylelikle “Ardahan Çalıştayı”, Üniversitemiz ev sahipliğinde, ilimizin  bütün dinamiklerinin bir platformda buluşarak görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiği; bilgi ve tecrübelerini paylaştığı, gördükleri sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ifade ettiği ilk ve en büyük etkinlik olarak da kayıtlara geçecektir.

Ardahan’ın İlk; Türkiye’nin En Büyük İl Çalıştayı

İl ve ilçelerden bütün kurum amirlerinin masalarda katılımcı olduğu çalıştaya ayrıca ülkemizin dört bir yanından akademisyenler, Ardahanlı iş adamları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan 400 davetli, iki gün boyunca 15 masada görüş ve düşüncelerini dile getirecek. Böylelikle Ardahan’da toplumun bütün dinamiklerini oluşturan paydaşlar, ilk kez böylesine kapsamlı bir platformda, Ardahan’ın kronik sorunlarına ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirme fırsatı bulacaklar. Bu bağlamda çalıştay, kapsayıcılığı, katılımcı portföyünün genişliği, amaç ve hedefleri ile Türkiye’nin en büyük il çalıştayı olma özelliğini de taşıyor.

Çalıştay Birçok Çıktı Sağlamayı Amaçlamaktadır.

Çalıştay neticesinde ortaya çıkacak sonuç raporlarıyla doğru gerçekçi ve uygulanabilir çözüm önerilerinin siyasetçisinden bürokratına, akademisyeninden yerel yöneticisine kadar toplumun geniş kesimlerinin kullanımına sunabilmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra çalıştayın hedeflenen diğer çıktıları ise şöyledir:

Çalıştay masalarında ele alınan ve değerlendirilen sorun ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sistematize edilerek analitik bir yapıya kavuşturulacaktır. Böylelikle şehrin kuş bakışı bir perspektiften bütüncül bir şekilde anlaşılması, sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara ilişkin bütüncül ve doğru çözümler ortaya konulması sağlanacaktır.

Çalıştay masalarında ortaya çıkan sonuçlar, kendi başlığının altında raporlaştırılarak siyasetçiler, kamu görevlileri, bürokrasi, sivil toplum temsilcileri, oda-meslek kuruluşları ve medya ile paylaşılacaktır.

Yukarıda ifade edilen çıktıların bir sonucu olarak, Ardahan’daki bütün kurumsal ve toplumsal yapılar ile tarafların analitik bir perspektiften, eleştiri ve öz eleştiri yapabilmelerinin imkanları oluşturulacaktır.

Çalıştay masalarında ortaya çıkan tam metinler, Üniversitemize bağlı Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürütmekte olan Doç. Dr. İhsan Kurtbaş’ın, Editörlüğünü yaptığı Ardahan Değerlemeleri -4- adlı kitapta bölüm olarak yayımlanacak olup, kitap uluslararası bir yayınevi tarafından basılacaktır.

Çalıştay’da ortaya çıkabilecek nitelikli fikirlerin, tespit ve önerilerin yanı sıra işbirliği ve istişare taleplerinin karar ve uygulamaya dönüşmesi adına ‘Çalıştay Koordinasyon Kurulu’ adlı bir yapı kurulacaktır. Çalıştay Koordinasyon Kurulu’nun amacı, çalıştay sonuçlarının hamleye ve icraata dönüşmesinin takipçisi ve iştirakçisi olmaktır.

Çalıştayda ortaya çıkan ve ilimiz açısından önem arz eden sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin Üniversitemiz bünyesinde proje, patent ve AR-GE çalışmalarına dönüşmesi, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bilimsel araştırma ve tezlere konu edilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle Üniversite-şehir bütünleşmesi daha sistematik bir yapıya kavuşturulacaktır.

Çalıştay Açılış Programı 18 Kasım 2022’de Saat 15:00’da başlayıp, Oturumlar iki gün sürecek…

Çalıştay açılışı 18 Kasım 2022 Cuma günü saat 15:00’da Üniversitemiz, Aşık Şenlik Konferans Salonu’nda başlayacak olup açılışa bütün halkımız davetlidir.

18 Kasım Cuma günü saat 15:00’da yapılacak açılış töreninin ardından saat 16:15’de, Üniversitemiz Aşık Şenlik Konferans Salonu’nda 6 farklı salonda oturumlara geçilecek. İlk gün, TRA-2 Bölgesel Sorunları ve Çözüm Önerileri; Ardahan Ekonomisi, Yatırım İmkanları ve Potansiyelleri; Ardahan Coğrafyası ve Turizmi; Ardahan’da Eğitim; Ardahan’da Arıcılık; Ardahan’ın Enerji Kaynakları başlıklarına ait masaların oturumları yapılacaktır.

İkinci gün 19 Kasım 2022 Cumartesi günü, saat 09:30’da başlayacak oturumlarda Ardahan’da Çalışma Hayatı, İstihdam ve İşsizlik; Ardahan’ın Pazarlama ve Markalaşma Sorunları; Ardahan’da Engellilik ve Engelliler; Ardahan’da Tarım ve Hayvancılık; Ardahan’da Sağlık konuları ele alınacaktır.

19 Kasım 2022 Cumartesi günü öğleden sonraki oturumlar ise saat 13:00’da başlayacaktır. Öğleden sonra başlayacak oturumlarda ise Ardahan’da Sınır ve Sınır Ticaretinin İmkanları; Ardahan’ının Kentleşme, Çevre ve Altyapı Sorunları; Ardahan’da Göç; Ardahan’da Kadın ve Toplumsal Cinsiyet sorun alanları masaya yatırılacaktır.

Cumartesi günü, öğleden sonraki oturumların akabinde saat: 16:00’da ise çalıştay sonuç bildirgesinin ilanı ve okunması etkinliği ile çalıştay sona erecektir.


Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )