Ardahan Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Ardahan Üniversitesi

“Jeopark Ardahan” Projesi UNESCO Yoluna Çıktı

17 Haziran 2022 Cuma - Görüntülenme: 812

Ardahan ilimizin sahip olduğu jeolojik mirasın UNESCO etiketi ile turizme açılması amacıyla Üniversitemiz Proje Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan proje, SERKA’dan (Serhat Kalkınma Ajansı) fizibilite destek programı almaya hak kazandı. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Genel Sekreterimiz Kubilay Aras, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Arslan ve Proje Müdürü Anıl Aksel’in katılımı ile SERKA toplantı salonunda imza töreni gerçekleştirildi. Proje kapsamında Ardahan’da alternatif turizmin geliştirilmesi, turizmin çeşitlendirilerek il geneline yayılması ve proje alanında kurulacak jeopark ve Ardahan Jeopark Müzesi’nin fizibilite çalışmaları yapılacak. Projenin yürütüleceği alanın ulusal jeopark ilan edilerek uluslararası akreditasyonu için de UNESCO’ya başvuru yapılması amaçlanıyor. Ardahan’da uluslararası statüde bir alanın yaratılması, yeni bir turizmin türü olan jeoturizmin oluşturulması, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, ziyaretçi sayılarının artırılarak konaklama sürelerinin uzatılması ve yöre halkının çevre bilincinin artırılması projenin çıktıları olarak öngörülmektedir.

Jeopark Nedir?

Jeopark, yöre halkının sosyal ve kültürel kalkınmasını hedefleyen birer sürdürülebilir kalkınma alanıdır. Jeoparklar, jeolojik özellikleri ve yeryüzü şekilleri açısından uluslararası öneme sahip, eğitim, koruma ve sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bütüncül bir yaklaşımla yönetilen sınırları belli coğrafi alanlardır. Jeoparklar, jeositlerin korunup gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan birer koruma alanıdır. Aynı zamanda doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve doğal afetlerle ilgili risklerin azaltılması gibi konularda da toplumun bilinçlenmesini ve farkındalığının artırılmasını amaçlar.


Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )