Ardahan Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Ardahan Üniversitesi

Akademisyenlerimiz Denizlerimizi Tehdit Eden Yeni Unsurları Ortaya Çıkardı

19 Nisan 2022 Salı - Görüntülenme: 671

Ardahan Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Kırşehir Ahi-Evran Üniversitesi’nden bilim insanlarının oluşturduğu araştırma ekibimiz geçtiğimiz yıl Haziran ayında Bandırma ve Erdek Körfezi’nde müsilaj sorununa yönelik bir arazi çalışması gerçekleştirmişti. Müsilaj sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada müsilaja sebep olan mikroskobik alg türlerinin çoğalma dinamiklerini deniz dibindeki çökellerden takip eden, güncel ve tarihsel kayıtları çıkaran ekibimiz ilginç sonuçlara ulaştı. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile hazırlanan arazi kullanım haritaları ve arazi çalışmalarıyla yapılan kaynak değerlendirmesinde, Erdek Körfezi’nin çevresinde başta tarım, sanayi ve yerleşme alanları olmak üzere antropojenik aktivitenin yoğunlaştığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda bu iki körfez için tek çevre sorununun müsilaj olmadığı, bölgede önemli düzeylerde civa, kadmiyum, bakır, çinko gibi toksik element zenginleşmelerinin de olduğu ekibimiz tarafından tespit edildi. Gelecek dönemlerde, sedimentte birikmiş olan tüm kirleticilerin deniz dibinden suya geçmeye devam edeceği, bu yüzden tüm önlemler alınsa bile aşırı alg çoğalmalarının uzun yıllar sorun olmayı sürdüreceği ve aşırı alg artışlarının tamamının ekosisteme zarar vereceği belirtildi. Araştırma ekibi konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “Araştırma bulguları; Müsilajla Mücadele Eylem Planı’nın hızlı şekilde uygulanması, Marmara Denizi’ne atık deşarjının durdurulması için kentsel ve endüstriyel kaynakların yanında eylem planının 12. maddesinde değinilen havza içi kaynaklara daha fazla odaklanılması gerektiğini göstermektedir. Müsilajla mücadele eylem planı Marmara Denizi’nin ekolojik bozulmadan kurtarılması için oldukça etkin maddeler içermektedir. Ancak eylem planında sadece azot ve fosfat’a dikkat çekilmiştir. Araştırma bulgularımız Marmara Denizi güney kıyılarında potansiyel toksik element kirliliğinin varlığını göstermektedir. Bu nedenle, civa, arsenik, kadmiyum vb. toksik kirleticilerin müsilaj eylem planına dahil edilmesini öneriyoruz. Marmara Denizi’nin ve Türkiye’nin bütün sulak alanlarının ekolojik risklerden korunması için yerel yönetimler ve yetkili kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Karar vericilere sağladığımız verilerin sulak alanlarımızdaki ekolojik risklerin azaltılması ve önlenmesinde etkili olacağını düşünüyoruz.”

Araştırma ekibinde yer alan bilim insanları;  

Doç. Dr. Serkan KÜKRER (Ardahan Üniversitesi/ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü) 

Doç. Dr. Hilal AYDIN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü)

Dr. Şakir FURAL (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi/ Fen Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Dilek AYKIR (Ardahan Üniversitesi/ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü)

Prof. Dr. Abdullah Soykan (Balıkesir Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya Bölümü)

Prof. Dr. İsa Cürebal (Balıkesir Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya Bölümü)

Uzman Furkan İnan (Balıkesir Üniversitesi/ Fen Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya Bölümü)


Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )