Ardahan Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Ardahan Üniversitesi

No content

Academic Incentive Commission

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Okan EŞTÜRK

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa ŞENEL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Ali Kemal ÇELİK

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Vesile DÜZGÜNER

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZTÜRK

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Zakir ÇALDIRAN