Ardahan Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Ardahan Üniversitesi

Bilgi Edinme

24.10.2003 tarihli ve 25269 Resmi Gazete’de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenleyen " Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik " ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Bilgi Edinme Kanunu hakkında sorularınızı iletmek ve kanunun tanıdığı hakkı Üniversitemiz ile ilgili konularda kullanmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurularda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Bu hususlara uyulmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • Başvurularda "Başvuru Formu" eksiksiz doldurulmalıdır. (İsim, adres, imza ve "T.C Kimlik Numarası" bulunmayan başvurular dikkate alınmaz.)
  • İstenen bilgi açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmelidir.
  • Başvurularda, başvuruya ne şekilde cevap istendiğine bağlı olarak, elektronik ortamda isteniyorsa e-mail adresi, posta ile isteniyorsa posta adresi veya faks ile isteniyorsa faks numarası belirtilmelidir.
  • E-posta yoluyla istenen bilgilerde, bilgiyi talep eden kişinin e-posta kotasının dolu olmasından ya da e-posta adresinin yanlış yazılmasından kaynaklanacak problemlerden dolayı Üniversitemiz yükümlü değildir.

BAŞVURULARIN CEVAPLANDIRILMASI

Başvuru üzerine bilgi veya belgeye erişim süresi on beş iş günüdür. Ancak istenen bilgi ve belgenin kuruluş içindeki başka bir biriminden sağlanması durumunda bilgi ve belgeye erişim otuz iş gününde sağlanır.

Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları başvuru sahibine bildirilir.

 

BAŞVURU FORMLARI

  • Başvuru yapmak isteyen Gerçek kişilerin başvuru formuna ulaşmak için Tıklayınız 
  • Başvuru yapmak isteyen Tüzel kişilerin başvuru formuna ulaşmak için Tıklayınız 

Başvuru formlarınızı bilgiedinme@ardahan.edu.tr adresiyle veya posta yoluyla bize ulaştırabilirsiniz.

 


Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )